CAT/ ES / EN / FR / DE
Sistemes d'accessibilitat per transport públic
portes neumàtiques i elèctriques, rampes i plataformes d'accés. Portes PSD

Nou elevador KV5


Masats llança una nova gamma d'elevadors per a vehicles de pis alt.

Es tracta d'un elevador vertical hidràulic per a autocars.
 
L'elevador està instal·lat darrere l'eix posterior, així s'aconsegueix la màxima eficiència de l'espai. Permet que les persones amb necessitats especials accedeixin a l'autocar per una nova porta que s’afegeix als altres accessos del vehicle. 
 
L'operació és senzilla i es realitza amb un comandament de control. El sistema és automàtic, tret de les baranes, que són manuals. Si se suspèn el subministrament elèctric, l'elevador es pot utilitzar manualment.
 
De la simplicitat d'aquest elevador KV5 se'n desprèn la fàcil instal•lació. La seva provada robustesa, ja que s'ha testat a 350 kg, fa que sigui apte per a un ús intensiu. Una altra de les seves qualitats és que requereix un baix manteniment.
 
Masats disposa de dues versions, 1.600 o 1.800, segons l'alçada del pis. 
 

Lift kv5 - Masats